Firemní zásady

Naším cílem je vytvářet prostředí, ve kterém může každý zaměstnanec růst, rozvíjet se a zároveň být přínosem lidské společnosti.

Vize

Rozvinout se v silnou organizaci s vynikajícími zaměstnanci. Pro nás to znamená - být silný jako velký podnik, a zároveň přizpůsobivý a lidský jako rodinná firma. Díky tomu jsme se mohli stát jedním z největších výrobců ve světovém měřítku v oblasti pulsních napájecích zdrojů upínaných na DIN lištu.

Mise

PULS se zaměřuje na zajištění stálé nabídky spolehlivých a technicky vyspělých produktů svým zákazníkům, produktů se snadnou instalací a provozem, i pro ta nejnáročnější a nejkomplexnější použití.

Více o misi naší společnosti

Hodnoty

V průběhu let jsme postupně dospěli k mnoha společným hodnotám. Tyto hodnoty mají dopad na naši korporátní kulturu a ovlivňují chování každého zaměstnance PULSu.

Více o hodnotách naší společnosti

Firemní kultura

Ve skupině PULS nese kultura znaky  ploché organizační struktury - vyznačuje se rychlou komunikací a rozhodováním, a převahou aktivní týmové spolupráce.

Více o firemní kultuře naší společnosti