Hodnoty

V průběhu let jsme postupně dospěli k mnoha společným hodnotám. Tyto hodnoty mají dopad na naši korporátní kulturu a ovlivňují chování každého zaměstnance PULSu.

Naše hodnoty:

  • Neustále hledáme způsoby, jak se zlepšovat. Kreativita a vytrvalost nám umožňují trvalý rozvoj.  
  • Vytváříme svobodomyslné pracovní prostředí, ve kterém jednotlivci přijímají odpovědnost.  
  • Podporujeme otevřenost, upřímnost a férovost v jednání se zaměstnanci i obchodními partnery.
  • Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti i životnímu prostředí.

Tyto hodnoty jsou klíčovými faktory úspěchu, kterého jsme dosáhli na našich trzích, při přijímání kvalifikovaného personálu i při společenské akceptaci našich korporátních aktivit.