Contact us

+ 49 89 9278 0

Email

Request your online meeting

Do you need support with selecting the best power supply for your application? Our team is looking forward to answer your question.

Request your meeting

Etická linka PULS Investiční – Politika ochrany oznamovatelů

Záleží nám na Vašem názoru a také na vzájemné důvěře. Proto jsme zavedli program ochrany oznamovatelů, který umožňuje anonymně oznamovat porušení kodexu chování nebo platných právních předpisů, případně dalších závažných skutečností týkajících se činnosti Puls Investiční, s. r. o. Této možnosti mohou využít naši zaměstnanci, ale i třetí osoby, například obchodní partneři.

Základem ochrany oznamovatelů je etická linka, kterou pro nás provozuje společnost BDO Audit s.r.o., IČO 45314381. Po kliknutí na uvedený odkaz můžete anonymně podat oznámení nebo sledovat vyřízení již podaného oznámení. Oznámení můžete samozřejmě podat i neanonymně, o to snadnější pak bude i jeho řešení.

Pro zajištění úplné důvěrnosti poskytujeme následující komunikační kanály:

  • Whistleblowing portál (preferovaný způsob)
  • telefonicky: +420 241 046 199 od 9:00 do 16:00
  • e-mailem: prosetrovatel@bdo.cz

Zprávy lze podávat v českém a anglickém jazyce.

Podrobnosti o tom, kdo může podat oznámení, co může být touto cestou oznámeno, jak probíhá vyřízení oznámení a jak jsou chráněny Vaše osobní údaje, naleznete v Politice ochrany oznamovatelů.