Contact us

+ 49 89 9278 0

Email

Request your online meeting

Do you need support with selecting the best power supply for your application? Our team is looking forward to answer your question.

Request your meeting

Hodnoty

V průběhu let jsme postupně dospěli k mnoha společným hodnotám. Tyto hodnoty mají dopad na naši korporátní kulturu a ovlivňují chování každého zaměstnance PULSu.

Naše hodnoty:

  • Neustále hledáme způsoby, jak se zlepšovat. Kreativita a vytrvalost nám umožňují trvalý rozvoj.
  • Vytváříme svobodomyslné pracovní prostředí, ve kterém jednotlivci přijímají odpovědnost.
  • Podporujeme otevřenost, upřímnost a férovost v jednání se zaměstnanci i obchodními partnery.
  • Jsme si vědomi své odpovědnosti vůči zaměstnancům, obchodním partnerům, společnosti i životnímu prostředí.

Tyto hodnoty jsou klíčovými faktory úspěchu, kterého jsme dosáhli na našich trzích, při přijímání kvalifikovaného personálu i při společenské akceptaci našich korporátních aktivit.