Contact us

+ 49 89 9278 0

Email

Request your online meeting

Do you need support with selecting the best power supply for your application? Our team is looking forward to answer your question.

Request your meeting

Firemní kultura

Ve skupině PULS nese kultura znaky ploché organizační struktury – vyznačuje se rychlou komunikací a rozhodováním, a převahou aktivní týmové spolupráce.

Přátelské pracovní prostředí a flexibilní možnosti pracovní doby vycházející vstříc potřebám rodinného života zaměstnanců, jsou nám vlastní. Dále zajišťujeme trvalou udržitelnost našich interních i externích aktivit.

PULS se vnímá jako kosmopolitní společnost, přátelská vůči životnímu prostředí, orientovaná na zaměstnance, dbající jak na zajištění bezpečnosti na pracovišti, tak na její dodržování. Naše HR politika zaznamenává úspěch v dosahování souladu mezi potřebami zaměstnanců a cíli společnosti. Zaměstnanci se k sobě chovají vstřícně,  se vzájemnou důvěrou, mají chuť dále se učit. Snažíme se zajistit co  nejlepší podmínky k možnosti osobního rozvoje zaměstnanců. Konkrétně podporujeme týmového ducha  a inspirativní pracovní prostředí.

Děláme vše pro to, aby se jak zkušení experti, tak talentovaní zaměstnanci cítili ve společnosti PULS jako doma.

Naše korporátní kultura je charakterizována naší vizí, našim posláním a našimi hodnotami, které představují základ pro všechny naše aktivity.